s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
S3

Cityweb, portals de ciutat a Internet

Marcos Muro
- Director General de Lan Ekintza-Bilbao, O. A. L.
- Director general de Promobisa. Empresa Municipal per a la Promoció de Bilbao. - - -President de Garapen. Associació Basca d'Agències de desenvolupament
- Advocat
- Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto.
- Màster en Gestió d'Empreses per la Universitat del País Basc.
- Màster en Gestió Avançada (MEGA). Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Deusto.
- Diploma d'especialització en Dret Social.
- Coordinador Xarxes Europees sobre els sistemes d'informació, orientació, formació i inserció.
- Diploma El Model Europeu de Gestió de la Qualitat Total (EFQM). Euskalit .
- Diploma Llei de Prevenció de Riscos Laborals en LEB.
- Igualtat d'oportunitats.
- Ponent en diversos fòrums sobre Desenvolupament Local i Urbà. (cursos de postgrau, màsters, seminaris, conferències, etc.)
- Diverses Publicacions relacionades amb ocupació, creació d'empreses, cultura emprenedora, Igualtat d'oportunitats, mercat de treball, etc.

Marcos Muro


MARCOS MURO NÁJERA

Director General i lletrat de Lan Ekintza-Bilbao, S. A. - Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Bilbao. Anteriorment sotsdirector general d'aquesta societat municipal, des de 1997.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T