s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S11

3r. Seminari internacional sobre imatge mèdica i les tecnologies de la informació

.
Julio Garcia

Julio García


Julio García Comesaña és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1993 )

Títol d'especialista en Radiofísica Hospitalària, concedit pel ministeri d'Educació i Cultura (1999).

Desenvolupament d'activitat professional en l'àrea de la Radiofísica i la Protecció Radiològica en diversos hospitals (Policlínico Vigo S.A, Hospital General Vall d´Hebron de Barcelona ) amb actuació en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear i Radioteràpia. Físic del Servei de Protecció Radiolóxica de la Subdirección Xeral de Planificación Sanitària e Aseguramento. Servei Galego de Saude. Santiago de Compostel·la, on participo en el desenvolupament del nou sistema d'informació radiològica del Sergas.

En l'actualitat, Cap del Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica de l'Hospital do Meixoerio. Complexo Hospitalari Universitari de Vigo, Pontevedra.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T