s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5

Aliments, noves tendències: realitat o publicitat

.
Narcis Grèbol

Coneix per pròpia experiència els avantatges i problemes relacionats amb el desenvolupament i comercialització de productes carnis utilitzant tecnologies no convencionals

Ara està realitzant un doctorat sobre l'efecte de les altes pressions en el procés del pernil curat, en el Centre de Tecnologia de la Carn de l'IRTA, i és consultor de empreses d'alimentació en temes de formulació i desenvolupament de productes, noves tecnologies i seguretat alimentaria.

Narcís Grèbol


En Narcís Grèbol és llicenciat en Ciències Biològiques per la UAB (1976) i ha estat durant més de vint i cinc anys director tècnic de Esteban Espuña, S.A (1976-2002), on ha desenvolupat diferents tecnologies innovadores en la elaboració i conservació de productes canis cuits i curats

L'any 1996 va iniciar el desenvolupament de la primera aplicació industrial de les altes pressions hidrostàtiques als productes carnis, que va permetre que l'any 1998 Espuña presentés en el mercat el pernil cuit llescat tractat per altes pressions.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T