s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5

Aliments, noves tendčncies: realitat o publicitat

.
Magda Rafecas
Aquest grup participa i encapįala projectes europeus relacionats en l'āmbit de la oxidaciķ dels lípids, tot estudiant ingredients alimentaris antioxidants i prooxidants i els seus corresponents efectes in vivo .
Per altre costat, dins la vessant de la divulgaciķ, participa en diverses publicacions per difondre conceptes bāsics de nutriciķ i alimentaciķ. Finalment, dins la vessant de gestiķ universitāria es actualment, secretāria de la Facultat de Farmācia de la Universitat de Barcelona.

Magda Rafecas


Professora Titular de Nutriciķ i Bromatologia de la Facultat de Farmācia. Universitat de Barcelona.

Participa en les tasques de recerca i docčncia en l'āmbit de la Nutriciķ i de les Cičncies dels Aliments. Dins de l'āmbit de la recerca participa en el grup consolidat de la Generalitat de Catalunya de Qualitat Nutricional i Tecnologica dels Lípids.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T