s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l

Antoni Serra Ramoneda

Nascut a Barcelona el 20 de juliol de 1933
Doctorat en Ciències Econòmiques
Medalla al Mèrit Científic
Officier et Chevalier de l'Ordre du Mérite National de França
Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic

Principals càrrecs actuals
Catedràtic d'Economia de l'Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona
President de Caixa Catalunya
President de la Fundació Caixa Catalunya, Fundació Un Sol Món, Fundació Territori i Paisatge i Fundació Viure i Conviure (les quatre fundacions de Caixa Catalunya)
President del Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (Generalitat de Catalunya)
President del Consell de Direcció del Centre d'Economia Industrial (Fundació Empresa i Ciència)
President de l'Associació Barcelona Centre Financer Europeu

Altres càrrecs anteriors
Vocal del Consell d'Administració de l'Instituto Nacional de Hidrocarburos
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona
Director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari del Consell d'Administració de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears
President i vicepresident de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans
Tresorer i vocal del Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans
Vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans

Principals publicacions
Sistema económico y empresa. Ed. Ariel 1986
Formas de empresa. Bellaterra 1988
L'empresa: fonaments econòmics. Bellaterra 1989
La empresa: Análisis económico. Ed. Labor 1993
Mercados, contratos y empresa. Bellaterra. 2001

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T