s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
Lluis Foix
Ha estat director de La Vanguardia, director adjunt i sotsdirector en diverses etapes des de 1982. Actualment és conseller delegat de La Vanguardia Digital.
És llicenciat en Periodisme i en Dret. Va ser corresponsal a Londres durant vuit anys i durant tres més a Washington. Ha cobert informativament set guerres i ha viatjat per tot el món enviant cròniques i anàlisis des de 82 països.
Ha entrevistat a molts líders mundials.
És especialista en política internacional i columnista de temes d'actualitat. Participa en diverses tertúlies radiofòniques i televisives.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T