s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-

c o n f e r č n c i e s

edició 2003

Aplicació de la tecnologia de microarrays de DNA a l'estudi de la infertilitat masculina

Conferčncia a cŕrrec de Jesús del Mazo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

Dijous, 4 de desembre, a les 4 de la tarda a l'edifici CESTIC, de l'Avda. de Francesc Maciŕ, 35, de Sabadell.
conferčncia inaugural dels cursos

La nova Constitució Europea

Conferčncia a cŕrrec del diputat i membre de la
Comissió Mixta per la Unió Europea, Diego López Garrido.
7 de juliol de 2003, al Casal Pere Quart (Rambla, 69 de Sabadell)

audio conferčncia
L.FoixConferčncia a cŕrrec del periodista i especialista
en política internacional
Lluís Foix.
22 d'abril de 2003, al Casal Pere Quart (Rambla, 69, de Sabadell)
Escolteu la conferčncia

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T