s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
2003
2004
2005
2006

c o n f e r è n c i e s

La Constitució Europea

a càrrec de Miquel Roca i Junyent,
Advocat i professor de Dret Constitucional.


Dijous 17 de juny,
al Gran Hotel Verdi de Sabadell

Escolteu la conferència
Miquel Roca
Cèl.lules mare i clonació

a càrrec d'Anna Veiga,
Cap de la Secció de Biologia de l'Institut Universitari Dexeus


Dilluns 29 de març
Ernesto Ekaizer
Escolteu la conferència
Yo, augusto. Una historia de Chile

Ernesto Ekaizer, periodista; director adjunto del diari El País.

Dijous 26 de febrer.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T