s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-

l e s     p o n è n c i e s

Quotes


Recull de les ponències presentades als diferents seminaris
de l'edició 2003Seminaris:


S1. Les estratègies locals en la mobilitat urbana

Una estrategia para la movilidad en las ciudades (248KB)
Odón Elorza, Alcalde de Sant Sebastià

El Pacte per la Mobilitat de Barcelona (551 KB)
Carme San Miguel, Ajuntament de Barcelona

Un nuevo rumbo para el tráfico en Madrid (244 KB)
Javier Méndez, tècnic de Comissions Obreres

La taula de la mobilitat a Sabadell (220 KB)
Joan Carles Sánchez, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística, Habitatge i Medi Ambient.
Francesc Bustos, Tinent d'Alcalde de l'Àrea del Territori

Planificació urbana i Mobilitat (Resum)
Oriol Civil i Desveus

La integració de l'urbanisme i de la mobilitat a Europa (Resum)
Ángel C. Aparicio, professor del Departament de Transports de l'Escola TS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

La reintroducció del tramvia a França: el cas d'Estrasburg (Resum)
Georges Muller, director del Tramvia d'Estrasburg

Accessibilitat i exclusió laboral al sistema urbà de Sabadell (Resum)
Àngel Cebollada, professor de Geografia de la UAB

Accessibilitat per transport públic i col.lectiu als polígons industrials i centres de treball de la Regió Metropolitana de Barcelona (Resum)
Marc Balaguer, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
MobilitatUrbana
S2. Comerç segur a la xarxa Internet
Teoria
Primera part (934 KB)
Segona part (3'81MB)S3. El fenomen migratori i la gestió de la diversitat: un nou repte local

Desenvolupament del Pla de Convivència de Santa Coloma de Gramenet(228 KB)
Esperança Esteve, comissionada del Pla de convivència i directora de Promoció Social i Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma.S5. L'ampliació sobre la Unió Europea: Oportunitats o amenaces?

Introducció a les polítiques de la Unió Europea i els seus principals instruments financers: oportunitats per a les empreses (Resum)
Xavi Tiana, cap de la secció de Cooperació Europea del Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

Ampliació: un nou mercat potencial (Resum)
Eva Aumedes, consultora de l'Àrea d'Europa del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

Posicionament de les empreses envers l'ampliació: una visió pràctica.

La nova Europa. Experiència d'exportació als païssos de l'est (814 KB)
Frederic Delmàs, director general de Tubos de Precisión Delmàs, SL

- Grup Estampacions Sabadell: projecte industrial República Txeca (4,32MB)
Ferran Canet, director financer del Grupo Estampaciones Sabadell, SA

Comerç a Internet
El fenomen migratori
S7. 2n. Seminari Internacional sobre imatge mèdica i les tecnologies de la informació

PAX VOBISCUM (7,07MB)
Tordjörn Andersson,cap de la divisió de Física Radiològica i Hospitalària, responsable de recerca i desenvolupament

Modelització, simulació i implementació del serveis hospitalaris de radiologia: el model de l'Hospital de Marburg (3,38MB)
Ronald Leppek, Klinik für Strahlendiagnostik. Univ. Marburg

Radiologia digital en la formació dels radiòlegs (2,87MB)
Davide Caramella. Radiologia Diagnòstica i Interventística de la Universitat de Pisa

Un nou concepte d'emmagatzamament per Imatge Mèdica Digital (2,39MB)
Angel Garcia Ramos, Director de Desenvolupament de Negocis d'EMC2

El paper dels arxius d'imatges mèdiques en la medicina basada en la informació (1,98MB)
Jesús Clemente, d'IBM.

Presentació de les principals experiències i projectes a escala estatal

- Projecte Ikonos del SESCAM Castilla La Mancha (6,94MB)
Javier Garcia, Cap del Servei d'Informàtica i Dr. José María Sevilla, Cap del Servei de Radiodiagnòstic del Complex Hospitalari La Mancha-Centro.

- Banc d'Imatges oftalmològiques (4,04MB)
Ignacio Elizalde, Director Administratiu i Director de Sistemes d'Informació del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

- Projecte CSC Barcelona.
(1,62MB)

Maribel Grau, Centre Diagnòstic per la Imatge. Corporació Sanitària Clínic.

- Projecte Extremadura.
(1,63MB)

Juan P. Alejo González. Subdirector de Sistemes d'Informació Sanitària del Servei Extremeny de Salut.

- Projecte experimental Xarxa Radiologia Digital a la comarca d'Osona. (953KB)
Dr. Ismael Cerdà i Dr. J. Maideu. Director de Clients i del Servei de Radiologia del Consorci Hospitalari de Vic.

- Projecte UDIAT. IMACS en atenció primària. (867KB)
Marcel Prats. Serveis d'Atenció Primària de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

- Experiència en digitalització i distribució d'imatges de BSA
(Badalona Serveis Assistencials)

(4,83MB)

Sra. Lidia Monés, radiòloga de l'Hospital Municipal de Badalona.


S8. Simposi sobre infertilitat masculina: genètica i ambient

- Biologia molecular de la meiosi (170 KB)
Scott Page, Stowers Institute for Medical Research.


- Impacte de l'ambient i l'estil de vida sobre la fertilitat (Resum)
Richard Sharpe, Universitat d'Edinburg


- Gens del cromosoma Y. Significat clínic. (393 KB)
Rafael Oliva, Hospital Clínic de Barcelona.


- Anomalies cromosòmiques. Nous mètodes diagnòstics. (Resum)
Francesca Vidal, Universitat Autònoma de Barcelona


- Aplicació de la tecnologia de microarrais de DNA a l'estudi de la infertilitat masculina . (Resum)
Jesús del Mazo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

- El cultiu in vitro i la diferenciació de cèl·lules mare d'adults testiculars humans (Resum)
Màrio Sousa, Universidade do Porto, Portugal.Imatge mèdica
Infertilitat Masculina


S9. Les aplicacions de les Telecomunicacions mòbils

- Serveis de ciutat en mobilitat (Document complet: 1'68 MB)
Josep A. Plaza, coordinador de projectes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

- Servei push sobre l'estat del trànsit (Resum)
Document complet: (5'65 MB)

Adrià Gomila, Enginyer de l'Ajuntament de Barcelona


- Integració de la mobilitat a les plataformes corporatives (Resum)
Document complet: 2'68 MB
Jordi Torras, director general d'SBD Techonologies

- Noves aplicacions de la telefonia mòbil. (Resum)
Document complet: 1'20MB
Joan Borras, Desenvolupament de Negoci, Tempos 21.

- Noves tecnologies i serveis policials (Resum)
Document complet: 526KB
Joan F. Giménez i Cernuda, Intendent Major Cap de la Policia Local de Mataró.

- Experiències innovadores d'eGovern a Biscaia. (Resum)
Document complet: 10'4MB
Valentín Garcia, cap d'Innovació de Lantik, Diputació Foral de Biscaia.

- Serveis per mòbils. Tecnologies i infraestructures disponibles.
(Document complet: 520KB)
Oriol Ribera, Business Development Manager de Genaker

- INGLOBA: solucions mòbils aplicades a les administracions (Resum)
Document complet: 4'11MB
Alberto Hernández, director d'Innovació.
Telecomunicacions mòbils

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T