s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-

Recull de les ponències presentades als diferents seminaris


Edició 2004
S2

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial


Política de suport a les pimes i a les empreses de nova creació des del Govern Autonòmic.
Raimon Albiol, director d'Innovació del CIDEM.

Empresarias.net: Una nova eina per a emprenedores i empresàries.
Ana Hernández, directora del portal e-empresarias.net

Els reptes dels empresaris i dels emprenedors en la societat del coneixement.
Maria dels Àngels Gil, professora titular d'Organització d'Empreses de la Universitat Pompeu Fabra.

La creació de noves empreses. La generació d'idees de negoci i el paper de la creativitat.
David Urbano, professor del Departament d'Economia de l'Empresa de la UAB.

El paper de les PIMES en la internacionalització de l'economia catalana
Cercle d'Economia


S3

Cityweb, portals de ciutat a Internet


Ciutat digital i polítiques d'informació al territori:

Pla de l'Estany, comarca digital
Josep Cortada
, Consell Comarcal de Pla de l'Estany

Ciutat digital i polítiques de territori
Emili Giralt, director del projecte "Territoris digitals"

Iniciativa pública, iniciativa privada:

El portal web de Gijón
Senen Casal
, Ayuntamiento de Gijón

Ajuntament de Girona
Mercé Rovira
, Ajuntament de Girona

De les Cityguides a Ciudadanos.net
Jaime Estévez
, Europa Press Net

Promoció i impuls econòmic local des de la xarxa:

Accés a la ponència.
Marcos Muro
, director de Lan Ekintza - Bilbao i president de la Asociación de agencias de desarrollo del Pais Vasco (GARAPEN);

Accés a la ponència
David Boronat
, soci fundador de Multiplica

Accés a la ponència
Josep Lladós
, professor de la UOC

Tallers:


Radiografia de ciutat digital a Espanya
Andrés Font
, director d'Análisis y Prospectiva de la Fundación Auna i responsable de l'informe eEspaña

Programari lliure per gestionar continguts
Antonio Macias
, Governalia

Disseny de citywebs
Josep Patau i Xavi Pastó
, Can Antaviana

Recursos Open source, on buscar i com escollir
Oriol Bes
, de NexTRet

Mètriques i rànquings
Enric Quintero
, de Multiplica

Registre, identificació i personalització de serveis
Albert Puiggené
, d'SBD TechnologiesGestió i integració de notícies on-line a un cityweb
Christian Serarols
, professor de la UdG

Seguretat d'usuari i de dades
Jordi Riera, professor de La Salle
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdricaÀustria: El FPÖ, partit de govern o de protesta?
Patrick Moreau, politòleg, Universitat de París X, Nanterre.

Del Partit al Moviment? L'extrema dreta alemanya en canvi.
Document annex (taules)
Michael Minkenberg, professor de Ciència Política, Universitat Europea de Viadrina, Frankfurt am Oder.

El Vlams Blok, el partit d'extrema dreta amb més èxit d'Europa?
Lieven De Winter, professor de Ciència Política, Universitat Catòlica de Lovaina.

S5

Aliments, noves tendències: realitat o publicitat


Probiòtics i salut.
Josep Antoni Mateos, cap del Servei de Nutrició i Reglamentació de Danone, SA.

La seguretat alimentària: agents socials implicats.
Juan José Rodríguez, professor titular de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.


L'ou: aliment i salut.
Reyes Pla, professora titular de Tecnologia dels aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aliments transgènics.
Altres documents:
   20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (GM)
Daniel Ramon Vidal, facultat de Farmacia-UV i IATA (CSIC).


El futur de l'envasat dels aliments.
Altres documents:
   Envasos funcionals en la indústria alimentària
   Envasos actius
   Durabilitat i envasat dels aliments
   Envasat dels aliments. Tendències (Resum)
Enric Riera, Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.


S6

Immigració, de la teoria a l'acció


OCDE: Informe 2004 sobre les tendències de les migracions internacionals.
Altres documents:
   La nueva política de Inmigración.
Jean-Pierre Garson, director de la Divisió de Migracions Internacionals de l'OCDE.

L'herència social: polítiques per a la igualtat en les ciutats.
Niels Ploug, director d'Investigacions del Danish National Institute of Social Research.

L'experiència de Piazzola sul Brenta (itàlia).
Edgar Serrano, assessor del municipi i membre del fòrum nacional per a la Immigració d'Itàlia.

Setmanari de la Diversitat
Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)

El fet migratori a Manresa, repte per a una nova ciutadania
Xavier Rubio, regidor responsable del Programa Ciutadania de l'Ajuntament de Manresa.

S8

Programari lliure: Iniciació al GNU/Linux


Sistema operatiu GNU/Linux bàsic
David Megías, codirector del Màster Internacional en Programari Lliure de la UOC, i Josep Prieto, director del programa d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes de la UOC
S10

La Llei de mobilitat: desenvolupament i món local


Els instruments de Planificació.
Miguel Ángel Dombriz, responsable de l'Àrea de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Els òrgans de gestió.
Jordi Prat, director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Els òrgans de participació.
Rafael Requena, coordinador de la Taula de Mobilitat de Sabadell.

Instruments de planificació. El Pla de Mobilitat de Sant Feliu de Llobregat.
Lluís Carrasco, cap de l'Àrea de Mobilitat, Vialitat i Transport Públic de Sant Feliu de Llobregat.

La política de mobilitat a Catalunya.
Jordi Casso , director del programa per a la mobilitat i grans infraestructures del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.S11

3r. Seminari Internacional sobre imatge mèdica i les tecnologies de la informació


Presentació del seminari
Dr. Manel Balcells, Direcció d'Estratègia i Coordinació, Departament de Sanitat i Seguretat Social

PACS experiència dels Hospitals Universitaris de Lovaina
Michel Feron, PACS senior developer. University Hospitals Leuven

Mamografia Digital. Un repte tecnològic en la migració dels sistemes d'imatge mèdica.
Dr. Melcior Sentís i Crivellé, MD. Àrea de Radiología de la Mama i Ginecològica, UDIAT-CD. Corporació Parc Taulí. Institut Universitari, UAB.
Altres documents (en format video)
   - BiopsiaDV (1'62MB)
   - Snail (1'11MB)

L'evolució d'internet i la Web cap a una infraestructura Digital Global.
Prof. Manuel Delfino, director Port d'Informació Científica (PIC), Universitat Autònoma de Barcelona

Monitors per Imatge Medica. Criteris per a la selecció.
Josep Fernández i Bayó, Centre Imatge Medica Digital UDIAT-CD. Corporació Parc Taulí. Institut Universitari UAB.

SCIAS - Hospital de Barcelona
Dr. Carles Humet, Director mèdic, Hospital de Barcelona.

Son Llàtzer: Hospital sense papers i sense placa.
Dra. Carmen Martínez, Cap d´Unitat de Radiologia. Hospital Son Llàtzer, Mallorca.

SERGAS - Estratègia en tecnologies de la informació i imatge mèdica digital. Servicio Galego de saúde
Julio García Comesaña, Servei de Radiofísica i Protecció RadiològicaComplexo Hospitalario Universitario de Vigo
Javier Quiles, Servei d'Informàtica, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Lifelinger: detecció precoç del càncer de coll d'úter a través de un projecte CRAFT de la Unió Europea.
Eduardo Merino, enginyer Industrial.

IHE Integrating the Healthcare Enterprise: an approach to a common healthcare infrastructure
Berthold B. Wein, Prof. M.D. UniversitatsKlinikum AACHEN, Klinik fur Radiologische Diagnostik. IHE- Europe.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T