s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-

S E M I N A R I S     2 0 0 4Edicions anteriors
S1

Coordinador: Enric Laporte, Director del Programa de NT en Cirurgia, Hospital de Sabadell

Donar a conèixer, de forma periòdica, el progrés de la tecnologia automàtica en els diferents àmbits de la terapèutica. El contingut fa una posada al dia de noves tecnologies existents, de la seva repercussió en l'entorn d'empreses sanitàries i de professionals, com també dels projectes innovadors que s'estan desenvolupant en cirurgia, radiologia intervencionista i rehabilitació

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Data: 5 de juliol
Seminari sobre robòtica i salut
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
S2

Coordinadors: M. Consol Torreguitart, professora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i Joan Valls, director de l'àrea de formació i consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell.

La creació d'empreses es considerat un factor d'importància cabdal per a la creació de riquesa en les societats. No es dubta que les societats que disposen del que s'anomena sense gaire precisió “esperit emprenedor” estan en més bones condicions per fer front a les exigents condicions de la globalització econòmica. En aquest context, es proposa presentar les mesures que des de l'administració autonòmica es volen endegar per donar suport als emprenedors i als empresaris catalans, i valorar la creativitat en la creació de les noves iniciatives i en la gestió de les existents pot ajudar a contrarestar la deslocalització industrial.

Lloc: Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell ( c. dels Emprius, 2).
Dates: 5 i 6 de juliol
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
Per a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell: 40% de descompte.
S3

Coordinador: Xavier Tarrés, cap del servei de Gestió de la Informació de l'Ajuntament de Sabadell

Des dels inicis d'Internet, els llocs web de ciutat han estat presents al ciberespai. Impulsats per comunitats urbanes, grups d'amics o aficionats, promotors turístics o d'altres sectors econòmics i més darrerament per les administracions, en especial les locals. Els webs o portals de ciutat pretenen concentrar en un sol lloc d'Internet, la realitat d'una ciutat física, concentrant globalitat i localitat. En aquest seminari es pretén presentar la realitat de les webs de ciutat a l'Estat espanyol, mostrant tant tendències com tècniques basant-se en l'exposició de les millors pràctiques i a la discussió entre els exponents de les diferents orientacions de webs de ciutat existents.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69).
Dates: 8 de juliol.
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
S4

Coordinador: Xavier Casals, doctor en Història i professor de la Universitat Ramon Llull.


Analitzar comparativament els moviments de la nova extrema dreta populista en diversos països europeus (França, Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica i Espanya) amb la finalitat d'oferir una aproximació a les diverses vessants d'aquest nou fenomen polític.
Com és sabut, d'ençà de mitjan anys vuitanta, el “lepenisme”, el “haiderisme”, la Lliga Nord italiana o -recentment- la Unió Democràtica de Centre suïssa han reflectit l'ascens d'un nou extremisme ultradretà arreu d'Europa occidental que ha abandonat l'anticomunisme i la nostàlgia del passat per tal de configurar una reacció antiglobalitzadora que defensa un ultranacionalisme identitari xenòfob i canalitza un vot de protesta i demanda d'“hiperdemocràcia” (llistes obertes, plebiscits, presidencialisme).
Per què tenen èxit aquests partits? Com han sorgit? Com es poden definir? Quin és el seu electorat? Estan en una fase d'ascens o de davallada? El present seminari vol contestar aquestes i d'altres qüestions.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69).
Dates: 5 i 6 de juliol.

Seminari sobre l'extrema dreta
Preu de la matrícula: 100€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 125€ /estudiants 85€).
S5

Coordinadors: Reyes Pla, Professora titular de Tecnologia dels aliments, Facultat de Veterinària de la UAB i Manuel Sabés, Professor titular de Bioquímica, Facultat de Medicina, de la UAB.

Curs amb 10 xerrades a l'entorn de les noves tendències en temes alimentaris, sense deixar de banda els conceptes bàsics que pretén una posada en comú i una posada al dia a tot el sector .
L'objectiu és fer de Sabadell un punt referència en la formació continuada i l'estudi dels nou avenços en el camp dels aliments i el seu sector industrial.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Dates: 6 i 7 de juliol.
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
S6

Coordinador: Carles Navales, expert en immigració i director de la revista La Factoria.

En els propers vint anys, només la regió metropolitana de Barcelona (RMB) necessitarà generar mig milió de llocs de treball si vol mantenir els ritmes actuals de creixement econòmic i d'ocupació. Per atendre aquesta necessitat, i atesa la tendència natural de disminució de la població en edat de treballar -conseqüència d'un increment de prop de 250.000 el nombre de persones més grans de 65 anys-, la RMB haurà de confiar el seu futur a la incorporació al mercat de treball d'uns 480.000 immigrants. Aquests treballadors i les seves famílies sumaran, en conjunt, més de 700.000 persones.

L'objectiu d'aquest curs és mostrar polítiques sectorials per a les ciutats, que estiguin donant resultats positius a Europa.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Dates: 7 i 8 de juliol.
Seminari sobre Immigració
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
S7

Coordinadors: Manuel Delfino, Director, Port d'Informació Científica, UAB i Miquel Àngel Senar, Departament d'Informàtica, UAB.

Durant els últims 20 anys, l'evolució de la Internet i el Web ha anat canviant de manera vertiginosa la forma com fem servir els ordinadors i com processem informació. Es pensa que el pròxim pas és la integració de les comunicacions de banda ampla, els certificats digitals, les tècniques denominades Grid i noves arquitectures de seguretat cap a una Infraestructura Digital Global que proporcionarà una millor qualitat i un major ventall de serveis. La realització d'aquesta visió comportarà canvis profunds en la provisió dels serveis de suport, des de les lleis econòmiques que governen a centres de càlcul i de dades fins l'anàlisi de riscos i guanys empresarials. Aquest seminari oferirà una primera aproximació als temes claus al desenvolupament de la infraestructura digital global.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Data: 7 de juliol.
L'evolució d'Internet
Preu de la matrícula: 100€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 125€ /estudiants 85€).
S8

Coordinadors: David Megías, codirector del Màster internacional en programari lliure de la UOC i Josep Prieto, director de Programa d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes de la UOC.

Pel que fa a l'aprenentatge, les distribucions anomenades Live-CD permeten als usuaris que comencen amb GNU/Linux treballar amb el sistema sense necessitat d'instal·lar-lo. En aquest seminari s'introdueix a l'estudiant al Knoppix.
Adreçat al públic en general que estigui interessat en fer anar eines i programari sota programari lliure. No es requereix cap coneixement previ.

Lloc: Escola Universitària d'Informàtica (c. dels Emprius, 2).
Dates: 5, 6, 7 i 8 de juliol (total 12 hores)
Iniciació al GNU/Linux
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).
S10

Coordinadors: Carme Miralles, professora del departament de Geografia de la UAB i Rafael Requena, coordinador de la Taula de Mobilitat de Sabadell.


El 13 de juny de 2003 es va aprovar la Llei de la mobilitat de Catalunya. Aquesta llei, pretén regular la mobilitat i accessibilitat de persones i mercaderies per tal d'aconseguir un model de mobilitat més sostenible i més segur, en un context en què l'increment dels desplaçaments en termes absoluts i la baixa participació dels mitjans més sostenibles, solidaris i segurs, comprometen, en molts indrets de les nostres ciutats, la qualitat de vida que demanen els ciutadans i ciutadanes.
Per fer realitat aquest propòsit, la Llei de la Mobilitat, apunta una sèrie d'objectius, estableix diversos instruments de planificació, programació i seguiment, coom també defineix els diferents òrgans de gestió i participació. Tots aquests elements han de ser desenvolupats per tal de posar en marxa les directrius de la llei.
Aquest seminari té per objectiu fer aportacions sobre el desenvolupament d'alguns d'aquests elements i sobre les conseqüències que aquest fet ha de tenir en el món local.

Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Data: 8 de juliol

Preu de la matrícula: 100€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 125€ /estudiants 85€).
S11

Coordinador: Joan Guanyabens, director de Desenvolupament Organitzatiu
UDIAT-CD, SA.

Aquest seminari pretén donar resposta de forma periòdica a la necessitat de conèixer el progrés de la tecnologia digital en l'àmbit de les tecnologies diagnòstiques basades en la imatge i el seu impacte en l'organització i el maneig dels malalts. Per tant, el contingut farà referència a l'estat de la qüestió de: generadors d'imatge mèdica, sistemes d'informació, PACS, visualitzadors, etc. i a avenços, reptes i tendències en: usos i aplicacions, tecnologia, organització, anàlisi cost / benefici i productivitat, qualitat assistencial, educació / formació i recerca.

Lloc: Corporació Parc Taulí (parc del Taulí).
Data: 9 de juliol.


Imatge mèdica
Preu de la matrícula: 150€ /estudiants 60€
(a partir del 21 de juny: 175€ /estudiants 85€).

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T