s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l

Anna Veiga

És cap de la Secció de Biologia de l'Institut Universitari Dexeus.
Nascuda a Barcelona, obté el títol de Ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona el 1979 i es doctora en Ciències Biològiques el 1991.

Des del 1979 dirigeix la Secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció de l'Institut Universitari Dexeus. La seva activitat principal se centra principalment en la reproducció assistida.
Ha participat en multitud de congressos nacionals i internacionals i ha publicat nombroses articles científics en revistes de prestigi mundial.

És membre del Comitè Europeu per a la Reproducció Humana i d'Embriologia i presidenta la l'Associación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T