Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
.

Àngel Cebollada i Frontera


A.Cebollada
ACTIVITAT PROFESSIONAL

Investigador del Grup de Treball de Mobilitat, Transports i Territori

Doctor en Geografia (2003) i especialista en l'anàlisi dels processos de desigualtat social que es generen en el model de mobilitat contemporani. Ha completat la formació als departaments de Geografia de la Universitat de Roskilde (Dinamarca) i de la Universitat de Lisboa (Portugal). Des de 1999, és professor de geografia de la UAB, on imparteix docència sobre Ordenació del Territori, Geografia Humana Aplicada i Metodologia de la Planificació Territorial.

Ha participat en nombroses investigacions entorn de temes d'ordenació i gestió d'espais periurbans i participació social, estructura urbana, mobilitat i cohesió social. A més, ha publicat una desena d'articles. Els projectes de participació més interessants en què ha participat són:
Estudi de la mobilitat en el municipi de Torrelles de Llobregat (Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Diputació de Barcelona i Entitat Metropolitana del Transport, 2002).

Informe general de l'Enquesta Regional de Barcelona - Mobilitat i transport a la Regió de Barcelona (Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona, 2002).

Diagnosi participativa de la realitat social de Vilassar de Dalt (Ajuntament de Vilassar de Dalt, març - octubre 2001).

Mobilitat i exclusió social (Fundació Jaume Bofill, febrer 2000 - febrer 2001)

Anàlisi de la mobilitat al campus de Bellaterra de la UAB (UAB, febrer - octubre 2000).

Mobilitat, transport i territori. Noves idees, noves perspectives, noves intervencions (Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Local, setembre 1998 - febrer 2000).

La població i la mobilitat al camp (Ajuntament de Reus, febrer - març 2000).

Paisatge a l'entorn del Garraf (Centre d'Estudis del Mar de la Diputació de Barcelona, 1998).

Estudi aplicat d'ordenació i gestió dels recursos costaners del delta del Llobregat (Diputació de Barcelona, gener - desembre de 1998).

Diagnosi territorial del Programa Zonal de Muntanyes de Prades - Serra del Montsant (Grup Cieu / Inits, octubre, 1997).

Diagnosi territorial i propostes d'ordenació i gestió de la conca baixa del Foix i del litoral de la comarca del Garraf: experiència pilot amb la participació de l'administració local i la societat civil (Diputació de Barcelona, març 1994 . febrer 1995).
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T