Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-

c o n f e r è n c i e s

edició 2006

Pasqual Maragall i Mira
Govern i proximitat. El compromís de la Generalitat amb els municipis
a càrrec de Pasqual Maragall i Mira
president de la Generalitat de Catalunya,

Dimarts 24 de gener
al Gran Hotel Verdi de Sabadell.

Més informació al 902 078 700
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T