Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-

Guia de la Responsabilidad Social en la Pymes: UN MODELO de COMPETITIVIDAD para el SIGLO XXI


L'EMPRESA NO ES UN ENS AÏLLAT, SINO QUE “REP DE” I “DONA A” UN SEGUIT D'INTERLOCUTORS SOCIALS, EL QUE ES DENOMINA “stakeholders”. EL TIPUS DE RELACIÓ QUE L'EMPRESA TÉ AMB AQUESTS INTERLOCUTORS ES LA R.S.E. DE L'EMPRESA. (o sigui pot haber-hi RSE = 0) LA RELACIO MES BASICA ES AQUELLA ÓN L'EMPRESA ES LIMITA A SEGUIR LES LLEIS I REGLAMENTS, O SIGUI “COMPLEIX” . LA AUTÈNTICA EMPRESA IMPLICADA AMB LA R.S.E ES LA QUE PRETEN ANAR MES ENLLÀ. NO CAL FER GRANS MUNTATGES, NO CAL FER GRANS INVERSIONS. LA PREGUNTA ES: EN QUIN ÀMBIT DE LA SOCIETAT TÉ MES IMPACTE -no necesariament negatiu- LA NOSTRA ACTIVITAT COM EMPRESA ? AMBITS D'ACTUACIÓ: - Als Mercats ón l'empresa opera. - Al lloc de treball - A la Comunitat ón l'empresa està ubicada - Al Medi Ambient. - A tots ells LEMA: “La rendibilitat económica sense conciencia social i ambiental no es prosperitat” Estudi previ: - Generar inquietud i la necesitat social -i tambe comercial- de les empreses de la nostra demarcaicó. - Recopilar informaciío, documentació, sistemes de funcionament, exemples. - Notem que hi ha força treballs i bastantes experiències dedicades a la gran empresa i corporacions, però no massa per a les PIME's o fins i tot MICRO's OBJECTIU - Crear un LLIBRE BLANC partint del que hi ha fins ara, però adaptat a l'idiosincràsia de les nostres empreses, per tamany, ubicació, i resta de condicionants. - Posar-lo a la seva disposició informació i mitjans perquè arribin fins ón cada una ho consideri. - Convidar a altres agents socials de la nostra demarcació per aglutinar tots els esforcos i iniciatives que tinguin a veure amb la RSE. NOTA: sempre parlem de l'EMPRESA, no dels EMPRESARIS. Es a dir, es tracta de un tema de tots els agents de l'empresa. Evidentment, la Direcció hi ha d'estar directament implicada i involucrada, a banda de convençuda, però la RSE es quelcom que HA de incloure tothom.

Accés a la ponència en format PDF (357 KB)
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T