Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
Doctor en Medicina i Cirurgia

Catedràtic de Biologia Cel·lular en actiu.


Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Universitat Autònoma de BarcelonaÀrea de coneixement: Biologia Cel·lular

Investigador, Cap del Laboratori de Citogenètica, Institut de Biologia Fonamental Vicent Villar Palasí, Universitat Autònoma de Barcelona

Responsable del Grup d'Investigacions en Embrions Preimplantacionals Humans, Universitat Autònoma de Barcelona

Responsable de la Xarxa Temàtica sobre Reproducció, Generalitat de Catalunya

Responsable del Grup de Recerca Consolidat en Biologia Cel·lular, Generalitat de Catalunya

Membre honorífic, Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció, 2001.

Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, 1989; Membre numerari, Institut d'Estudis Catalans, 1992; Premi Fundació Catalana per a la Recerca, 1996; Medalla d'Or, Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Institut Universitari Dexeus, 1997; Acadèmic de número, Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 1999; Premi a la trajectòria humana i professional en Genètica Humana, Associació Espanyola de Genètica Humana, 1999; Cerdà de l'Any 2000, Institut d'Estudis Ceretans.

Assessor, National Institutes of Health, UCLA, Ford Foundation, The Biochemical Society, CIRIT, CAICYT, UNESCO, WHO, Societat Espanyola de Fertilitat, Third World Academy of Sciences, ANEP, Consell de Europa, The Kyoto Prize, EMBO, National Fonds voor Wetenschappellik Onderzoek, European Commission, European Cytogeneticists Association, Fundació Catalana per a la Recerca, etc.

Editorial Board (passat present), Andrologia, International Journal of Andrology, Folia Primatologica, International Journal of Primatology, Journal of Human Evolution, Human Reproduction, International Journal of Developmental Biology, Human Evolution, Medicine, etc.

Membre fundador i Vice-president (1973-75), Associació Espanyola de Genètica Humana; Membre fundador i Vice-president (1981-83), Associació Espanyola d'Andrología; Membre fundador i President (1995-97), European Society of Human Reproduction and Embryology; Membre fundador i membre de la comissió promotora, Associació Espanyola de Diagnòstic Prenatal; Membre (present o passat), AAAS, American Society of Human Genetics, The New York Academy of Sciences, International Society of Andrology, European Society of Human Reproduction and Embryology, European Academy of Andrology, European Cell Biology Organization, etc.

Director de 26 tesis doctorals

Autor o coautor de més de 450 articles científics i de més de 80 llibres o capítols de llibres

Ponent o moderador o ambdós en més de 150 Congressos

Bioètica
Professor del Master Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona

Membre de la Junta Gestora, Observatori de Bioètica i Pret, Parc Científic de Barcelona

Membre de la Xarxa Temàtica de Bioètica, Generalitat de Catalunya

Professor del Curs d'Expert en Bioètica, Universitat Pública de Navarra

President (1997-1998) i membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana, Universitat Autònoma de Barcelona

Assessor, Comissió Especial del Congrés dels Diputats sobre Fertilització Artificial, Consell de Europa (Assisted Reproduction), Ministeri de Sanitat (Comissió d'Experts per al desenvolupament de la Llei de Reproducció Assistida, European Association of Centers of Medical Ethics, Consell d'Europa (Working Group on Human Embryos and Research), European Comission (Working Group on the Human Embryo and Fetus), ANEP, Fundació Catalana per a la Recerca (Comissió Ètica i Societat), Col·legi Oficial de Metges de Catalunya (Comissió Deontològica, Comissió sobre Ètica de las Proves Genètiques i el seu us en Assegurances i en Selecció de Poblacions), European Comission (Group of Experts on Gamete Donation), Generalitat de Catalunya (Comissió de Reproducció Assistida, Comissió d'Ètica per a la Ciència i la Tecnologia), etc.

Membre fundador i membre del Comitè Científic, Societat Internacional de Bioètica, Membre del patronat i Vice-president, Fundació Víctor Grífols de Bioètica, Membre del Grup d'Opinió, Observatori de Bioètica i Pret, Parc Científic, Universitat de Barcelona, Membre de l'Associació Bioètica i Dret, etc.

Autor de més de 30 articles científics o capítols de llibre sobre temes de bioètica, i de nombrosos articles de divulgació en diaris i revistes; editor (amb F. Shenfield) del llibre Responses to Human Cloning, Institut d'Estudis Catalans, 1999; coordinador (amb M. Casado): Document sobre Investigació amb Embrions (2000), Document sobre Donació d'Ovòcits (2001); Document de Voluntats Anticipades (Testament Vital) (2001.)

Divulgació

Professor del Master de Comunicació Científica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Autor de més de 70 articles de divulgació; nombroses traduccions de articles o llibres de divulgació; més de 180 conferencies; responsable de la sèrie de vídeos La Salut i Tu (Premi Ciudad de Badajoz, 1998; Premi Casa de las Ciències, A Corunya 1999; Premi Rosa de los Vents al millor vídeo de divulgació científica, Universitat Nacional d'Educació a Distancia, 2000; Menció Especial en Vídeo Educatiu, IX Festival Internacional de Vídeo i Multimèdia, Canàries Mediafest).
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T