Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
Casal Pere Quart

i n f o r m a c i ó

Si voleu més informació sobre els cursos o algun tema
relacionat amb Sabadell Universitat
us podeu adreçar a :

Secretaria Tècnica de Sabadell Universitat.

Tel. 902 078 700
(de dll. a dv. al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 7)

A/e: info@sabadelluniversitat.org

Crèdits de lliure elecció

L'Associació Sabadell Universitat expedirà certificats d'assistència i aprofitament de curs, a tots els alumnes que hagin justificat un mínim del 75% de l'assistència, amb el que es podrà demanar reconeixement de crèdits de lliure elecció a les diferents universitats segons les normatives vigents a cada centre i també els reconeguts per les distintes universitats als cursos reconeguts per l'Institut Joan Lluís Vives.

Anul.lació de seminaris o tallers

L'Associació Sabadell Universitat es reserva el dret d'anul.lar qualsevol dels seminaris o tallers si considera que el nombre de persones inscrites no és suficient.
Des de la Secretària Tècnica es comunicarà l'anul.lació a les persones que ja estiguin inscrites i se'ls retornarà l'import abonat de la matrícula.

Preus especials de matrícula

Els estudiants tenen reducció en l'import de matrícula a qualsevol dels seminaris: 60€ (o 85€ a partir del 21 de juny). Per acreditar la condició d'estudiant cal adjuntar fotocòpia del full de matriculació del curs 2004-2005.
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T