Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
Sabadell compta actualment amb la presència de tres universitats i dues fundacions amb vinculació universitària: la Universitat Autònoma de Barcelona (amb l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell i l'Escola Universitària d'Empresarials de Sabadell); l'Escola Superior de Disseny, ESDI, de la Universitat Ramon Llull; el Centre de Suport del Vallès Occidental - Sabadell, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); el Centre d'Innovació i Formació Tecnològica de la UPC, i la Fundació Parc Taulí Institut Universitari.

Aquesta presència i la diversitat i el complement de les disciplines impartides i estudiades confereixen a la ciutat un remarcable potencial i una gran riquesa en el camp del coneixement.


Per això es proposa dur a terme un esdeveniment, sota el títol Sabadell Universitat, que aplega un conjunt d'activitats universitàries impulsades per l'Ajuntament de Sabadell en estreta col·laboració amb les entitats abans esmentades.

Sabadell Universitat, com a plataforma de reflexió i d'aprenentatge que reverteix en les persones que hi participen i en la societat que l'envolta, es proposa tractar els temes tenint en compte els quatre paràmetres següents:

1. El nivell d'actualitat de les disciplines tractades i el seu grau d'incidència respecte a la societat;
2. La interacció oportuna entre les disciplines purament tècniques i les humanístiques;
3. La projecció que els temes tractats tenen a la ciutat;
4. La projecció en l'àmbit nacional i internacional.


Pel que fa als inscrits, la seva actuació comportarà participar en:

  • Un cicle de formació permanent d'alt contingut;

  • Una plataforma de debat en què s'estudien visions diverses sobre un tema, a càrrec d'especialistes del món acadèmic i empresarial;

  • Un programa valorat com a crèdits universitaris per als estudiants que els cursin.


  •    S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T