Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-

P R O G R A M A     2 0 0 5

S1
Coordinadors: Ricard Zapata, professor titular de Ciència Política de la UPF i director del Grup de Recerca sobre Immigració i Innovació Política (GRIIP) i Elisabet González, col.laboradora de recerca del GRIIP, Departament de ciències polítiques i socials de la UPF.

Estem en un procés global i històric de transformació social, política i cultural que té origen en l'arribada i permanència de la immigració. Les discussions sobre si estem a favor o en contra del procés pertanyen a l'última dècada del segle XX i són similars als que es produïen a l'inici del procés de globalització. Aquest procés de multiculturalitat és irreversible. La qüestió que es planteja és com gestionar el procés.

Després d'un primer període d'acusacions mútues, de desorientació i de confusió, estem entrant en una nova etapa en què s'estan definint enfocaments sobre la base de les primeres experiències i debats. Identificar les principals dimensions d'aquest nou marc d'interpretació constituirà la primera part del curs (marcs d'interpretació). Es percep que les nocions de ciutadania i d'igualtat podrien ser conceptes útils per definir noves orientacions. Aquestes nocions poden generar dos tipus d'accions públiques que es completen: d'una banda, concentrar els esforços que els immigrants arribin a la posició de ciutadans plens amb igualtat de drets i de deures (polítiques d'inclusió) i, d'altra banda, incloure en el disseny de polítiques els ciutadans i considerar com a principal unitat de referència la interacció pública entre ciutadans i immigrants (polítiques d'acomodació).

Data: 4 i 5 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S2
Coordinador: Gabriel Colomé, professor titular de Ciència Política de la UAB i director del Centre d'Estudis d'Opinió.

El seminari analitzarà les conseqüències polítiques derivades dels diversos processos electorals que s'han produït a Espanya des de finals del 2003 fins a finals del 2005.

Partint de l'anàlisi dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2003 que varen suposar la primera alternança política a Catalunya des de la recuperació de l'autonomia, s'aprofundirà en els estudis realitzats al voltant de les conteses electorals del 2004 i les realitzades o previstes per al 2005.

Així es tractaran els estudis postelectorals realitzats per analitzar el canvi polític que varen produir les eleccions generals del 14 de març de 2004, l'anàlisi de les conteses europees -tant les eleccions al Parlament Europeu de juny de 2004, com el referèndum pel Tractat Constitucional de febrer de 2005-, es valoraran les eleccions al Parlament d'Euskadi de l'abril de 2005 i les eleccions al Parlament de Galícia de juny de 2005 i les seves conseqüències polítiques.


Data: 4 i 5 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S4
Coordinadors: Maia Creus i Ricard Montolio, de la Unitat d'Anàlisi i Teoria del Disseny de l'Escola Superior de Disseny.

Els avenços tecnològics del segle XX van obrir possibilitats insospitades en els àmbits de la creació, amb una considerable explosió dels llenguatges comunicatius. Les constants innovacions tecnològiques i la seva ràpida implantació social han creat una gran ansietat per estar al dia i l'esforç d'una actualització constant.
En els darrers vint anys els ordinadors i les xarxes digitals han canviat les nostres formes de relació i han fet un gran pas vers la democratització del coneixement i l'explosió de noves formes d'expressar el món, entre les quals té un lloc destacat la creació d'imatges animades.

Les possibilitats i expectatives que ha generat l'animació en diferents àmbits com la ciència, la pedagogia, l'economia, el mercat, el disseny, l'art, el cinema, etc., són moltes i han obert nous comportaments i interessos en l'àmbit públic i privat de la societat.

Data: Del 4 al 7 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S5
Coordinador: Remo Suppi, director de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell.

Disseny, desenvolupament i programació d'una aplicació per a dispositius mòbils, com telèfons o PDA, que disposin de tecnologia Java.
L'objectiu d'aquest curs és fer una introducció al món de les aplicacions per a dispositius mòbils (telèfons i PDA, bàsicament).
Durant el curs, l'alumne farà servir les últimes tecnologies de programació (Java Micro Edition) per desenvolupar una aplicació real (joc) que podrà executar en el seu mòbil (sempre que el mòbil disposi de la tecnologia que ho permet).
L'aplicació es desenvoluparà pas a pas per tal de donar a l'alumne les pautes bàsiques per a la programació de qualsevol aplicació per aquest dispositiu.

Data: del 4 a l'11 de juliol
Lloc: Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell (c. dels Emprius, 2)
S6
Coordinadors: Carme Miralles, directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i Rafael Requena, coordinador de la Taula de la Mobilitat de Sabadell.

En un context de planificació urbanística que fomenta la zonificació, els llocs de treball tendeixen a concentrar-se en àrees allunyades del lloc on vivim. A més, aquesta zonificació es fa quasi exclusivament en funció de l'existència de xarxa viària i amb insuficient inversió en transport col·lectiu, confiant aquesta mobilitat a la disponibilitat de vehicle privat.
Tot plegat genera un greu impacte ambiental, a més de problemàtiques econòmiques i socials importants (menys competitivitat i malbaratament de recursos, baixa accessibilitat als llocs de treball, pèrdua de temps i un índex d'accidentalitat massa elevat).
La solució és fer més carreteres o apropar els llocs de treball a les zones de residència i a les xarxes de transport col·lectiu de gran capacitat? Continuar fomentant l'accés en vehicle privat o trobar fórmules per facilitar un accés més sostenible?
Aquest seminari proposa reflexionar sobre aquesta problemàtica analitzant experiències de planificació del territori i gestió de la mobilitat generada (d'Espanya i d'Europa) amb participació de l'àmbit de l'administració, empresarial i sindical.

Data: 6 i 7 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S7
Coordinadors: Reyes Pla, professora titular de Tecnologia dels Aliments, i Manuel Sabés, professor titular de Medicina.

La fermentació dels aliments constitueix un pilar bàsic en el desenvolupament de totes les civilitzacions al llarg de la història. Les nou xerrades que formen el programa d'aquest seminari pretenen posar de manifest la importància dels microorganismes fermentadors en l'elaboració de begudes i aliments sòlids consumits pels humans des de fa molts segles.
Es donarà una visió àmplia de quatre processos específics, farem un repàs dels orígens dels principals aliments fermentats (pa, productes lactis i càrnics, cervesa i vi), es farà una ullada als aspectes bàsics i comuns de les fermentacions alimentàries i després es comentaran els aspectes específics de cadascuna. S'inclouran coneixements de les primeres matèries, aspectes tecnològics, nutricionals i legislatius. Finalment, es mostraran les noves tendències en aquests sectors, que estan demostrant un gran futur en la salut i la qualitat de vida dels consumidors.

Data: 6 i 7 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S9
Coordinadors: Didac Ferrer, responsable de l'Oficina de Medi Ambient (UPC), i Ferran Porta, exgerent general de la Fundació AGBAR.

Es parla molt darrerament de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), ja que són nombroses les empreses, majoritàriament grans multinacionals, que han descobert la importància de dedicar-hi inversions per mantenir o augmentar el seu valor empresarial i social.
La RSC fa referència a les exigències ètico-socials i ambientals inherents a la seva activitat que l'empresa descobreix en la seva relació amb la resta de participants de la cadena de valor i que inclou en els seus valors corporatius, estratègies i operacions.
En definitiva, ha de permetre que les empreses, conjuntament amb la resta d'actors socials, siguin claus per avançar sòlidament cap a un desenvolupament sostenible, ja que integren els equilibris econòmics, socials i ambientals.
El seminari plantejarà els principis bàsics de la RSC, com també exposarà casos concrets d'implementació d'estratègies pioneres de responsabilitat social per part d'empreses reconegudes nacionalment i internacionalment. És previst debatre qüestions com ara: La RSC és una moda? La RSC ha de ser voluntària o obligatòria? És una nova estratègia de màrqueting o de rentat d'imatge? Hi ha lloc per a les PIME?

Data: 7 juliol
Lloc: Casal Pere Quart (Rambla, 69)
S10
Coordinador: Joan Guanyabens, UDIAT-Centre Diagnòstic.

Aquest seminari pretén donar resposta de forma periòdica a la necessitat de conèixer el progrés de la tecnologia digital en l'àmbit de les tecnologies diagnòstiques basades en la imatge i el seu impacte en l'organització i el maneig dels malalts.
Per tant, el contingut farà referència a l'estat de la qüestió de: generadors d'imatge mèdica, sistemes d'informació, PACS, visualitzadors, etcètera, i a avenços, reptes i tendències en: usos i aplicacions, tecnologia, organització, anàlisi cost/benefici i productivitat, qualitat assistencial, educació/formació i recerca.

Data: 14 i 15 de novembre

S11
Coordinadors: Joan Valls, director de l'Àrea de Formació i Consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell, i Carme Casablancas, vicedirectora en Economia de l'EUEE.

Des de fa alguns anys es diu que les empreses familiars són la base del teixit productiu del país i que tenen una taxa de mortalitat tan alta que només un 12% arriben a la tercera generació.
Tanmateix, succeeix que hi ha moltes empreses que es moren com a familiars però no com a empreses i el que acaba passant és que la família deixa de tenir l'empresa. La clau sovint es troba, per tant, més en la família que en l'empresa.
En aquest seminari es tractarà en profunditat com les famílies s'han d'autogestionar per fer créixer les seves empreses i no perdre-les per raons familiars. Es farà a través de conceptes, casos pràctics i exercicis, de manera que cadascú tindrà l'oportunitat de trobar idees per al seu cas.

Data: 6, 7 i 8 de juliol.
Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials (c. dels Emprius, 2)
   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T