Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
S1

Ciutadania i immigració: polítiques d'inclusió i polítiques d'acomodació

4 i 5 de juliol de 2005
Ens trobem immersos en un procés global i històric de transformació social, política i cultural que té l'origen en l'arribada i la permanència de la immigració. Les discussions sobre si estem a favor o en contra del procés pertanyen a l'última dècada del segle xx, i són comparables a les que es produïen a l'inici del procés de globalització. Aquest procés de multiculturalitat és irreversible. La qüestió que es planteja ara és com gestionar-lo.

Després d'un primer període d'acusacions mútues, de desorientació i de confusió, entrem en una nova etapa en què s'estan definint enfocaments basats en les primeres experiències i debats. Identificar les dimensions principals d'aquest nou marc d'interpretació constituirà la primera part del curs (marcs d'interpretació). Es percep que les nocions de ciutadania i d'igualtat podrien ser conceptes útils per definir noves orientacions. Aquestes nocions poden generar dos tipus d'accions públiques que es complementen: concentrar els esforços perquè els immigrants assoleixin la posició de ciutadans plens amb igualtat de drets i deures (polítiques d'inclusió) i, d'altra banda, incloure els ciutadans en el disseny de polítiques i considerar la interacció pública entre ciutadans i immigrants com la unitat principal de referència (polítiques d'acomodació).

L'objectiu bàsic d'aquest curs és identificar els principals conceptes i experiències que puguin ajudar a definir les polítiques d'inclusió i les polítiques d'acomodació, amb un èmfasi especial en la lectura local que se'n pugui fer.

El curs s'emmarca en el projecte de recerca del Ministeri d'Educació i Ciència titulat: La politització de la immigració: relació entre el discurs polític i social a Espanya i polítiques de la UE entorn de la immigració (SEJ2004-04775/CPOL).

Coordinadors: Ricard Zapata, professor titular de Ciència Política de la UPF i director del Grup de Recerca sobre immigració i Innovació Política (GRIIP), i Elisabet González, col.laboradora de recerca del GRIIP, Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Adreçat a: responsables polítics i gestors públics de les diferents administracions públiques, agents socials implicats en tasques relacionades amb la immigració, experts i investigadors universitaris.
Programa
DILLUNS 4 DE JULIOL
Matí:

9:30 h. Inauguració del curs,
Ramon Burgués
, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Educació i Convivència de l'Ajuntament de Sabadell.
Ricard Zapata, professor titular de Ciència Política de la UPF.

MARCS D'INTERPRETACIÓ

10:00 h. Marc jurídic: Legislació i reglamentació: una lectura única
En la ponència es descriurà l'evolució de la regulació jurídica en matèria d'estrangeria -tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic-, els problemes que planteja la normativa vigent i les vies de superació d'aquesta normativa. També es farà referència a la gestió de la immigració per part de les administracions competents i a les possibilitats de millora del sistema de gestió migratòria.
Laura Díez, adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya.

11:00 h. Marc demogràfic: Ceci n'est pas une population: demografia i multiculturalitat
La demografia com a disciplina i l'argument demogràfic com a justificació són un recurs recurrent dels diferents discursos sobre la gestió de la multiculturalitat producte de les migracions internacionals. En aquesta ponència es reflexiona sobre el paper de la demografia en la creació i la recreació d'identitats col·lectives a partir de la visualització estadística, prenent els casos dels censos nord-americà, britànic i espanyol com a exemples contraposats, i la projecció d'escenaris de futur, fent referència al cas francès.
Andreu Domingo, sotsdirector del Centre d'Estudis Demogràfics (CED).

12:00 h. Pausa-cafè

12:30 h. Marc social: Moviments migratoris: aproximacions teòriques i metodològiques des de les ciències socials
Es tractarà la situació actual del fenomen entorn de dues qüestions fonamentals:
Concepte: davant d'una indefinició que dificulta el coneixement mateix del fenomen i genera una àmplia ambigüitat i confusió, s'intentarà aportar una definició, com més neutra millor, que recuperi la idea demogràfica de migració.
Situació explicativa: atesa l'absència de teories globals, es presentaran aproximacions parcials (causes de les migracions i perdurabilitat).

Cristina Blanco, professora titular de sociologia, Universitat del País Basc.

13:30 h. Marc transnacional: El transnacionalisme i les implicacions per a la política migratòria: el cas de les polítiques de codesenvolupament
A partir del transnacionalisme com a realitat social i com a marc conceptual, s'exposaran les conseqüències que té en les polítiques públiques i en el sistema d'intervenció social. Així, es mostraran algunes de les implicacions principals que té per a les polítiques de gestió de fluxos, d'integració social i de cooperació al desenvolupament.
Gemma Aubarell, Directora de programació de l'Institut Europeu de la Mediterrània.

Tarda:
POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ

16:00 h. Conferència marc: La participació política dels immigrants, més enllà del dret de sufragi
Es revisaran quines són les vies que han de permetre, en primer lloc, incentivar la participació política dels immigrants i, a més, garantir que es faci efectiva. És obvi que entre aquestes vies cal tenir en compte la flexibilització dels mecanismes d'accés a la ciutadania (com també la reformulació del concepte de ciutadania en el vincle unívoc que té amb la nacionalitat).
Javier de Lucas, catedràtic de filosofia del dret i filosofia política (Universitat de València) i director del GECIM i de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
17:00 h. Taula rodona: la via de l'associacionisme immigrant i del sindicalisme.
Participen:
M. Chair, secretari i portaveu de l'associació Ibn Batuta,
Javier García Bonomi, president de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya. "Luego de la normalización, ¿qué?"
G. Saliba, secretari d'Immigració de CCOO de Catalunya i president del CITE CONC,

18:30h. Taula rodona: La via de la política
Participen:
M. Chaib, diputat del Grup Socialista-CpC del Parlament de Catalunya,
A. Erazo, coordinador de l'Àrea d'Immigració d'IC-V.
S. Kingolo, president sectorial d'Immigració de la Federació d'ERC-Barcelona,
B. Yaabed, conseller nacional per a la Immigració i Cooperació de CiU.
DIMARTS 5 DE JULIOL

POLÍTIQUES D'ACOMODACIÓ

Matí:

9:30 h. Conferència marc: Polítiques d'acomodació: enfocament per a la gestió de la interacció entre immigrants i ciutadans
Es tracta d'identificar un enfocament de gestió basat en l'adaptació mútua entre immigrants i ciutadans, és a dir, les anomenades polítiques d'acomodació. Aquesta perspectiva té com a premissa que la gestió de la immigració ha de basar-se no tant en els fets sinó en les interpretacions d'aquests fets. Es defineix a partir de tres dimensions:
Públic-objectiu: interacció immigrants i ciutadans en un espai públic compartit.
Acció estratègica: identificació i definició de zones de conflicte.
Unitat territorial: el territori-comunitat com a unitat bàsica d'acció.

Ricard Zapata, professor titular de ciència política de la UPF.

10:30 h. Percepcions ciutadanes i discurs racista i xenòfob
Una llarga tradició racista europea es manifesta novament en la percepció, la recepció i la interacció amb els immigrants d'avui dia. El discurs té un paper fonamental tant en les manifestacions del racisme com en les pràctiques discursives de les elits i en la reproducció de les idees que són a la base d'aquestes formes de discriminació. Amb alguns exemples de textos espanyols es mostraran les estructures i les estratègies principals dels discursos racistes.
Teun Van Dijk, professor i membre del Grup d'Estudis de Discurs de la UPF.


11:30 h. Pausa-cafè

12:00 h. Taula rodona: Gestió de l'opinió pública i estereotips: mitjans de comunicació
Mitjans de comunicació i pràctiques d'integració sociocultural dels immigrants

Els mitjans de comunicació exerceixen una doble tasca informativa i formativa dels processos migratoris en l'actualitat. En aquesta ponència es tracten alguns aspectes referents a la funció formativa des de dues perspectives: d'una banda, la que posen en pràctica, conscientment o inconscientment, periodistes, fotògrafs, editors i altres professionals dels MCM (premsa, ràdio, televisió i Internet), i, de l'altra, els usos que fan els mateixos immigrants i la societat civil en general dels mitjans, tant els de masses com els comunitaris i alternatius, com a serveis d'integració i fins i tot de dinamització intercultural.
Moderador i ponent: Nicolás Lorite, director de l'Observatori i Grup de Recerca sobre Migració i Comunicació (MIGRACOM) de la UAB.
Ponents:
- Immigració i mitjans de comunicació audiovisual
Anna Balletbó, professora de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme.
Alberto Efendy Maldonado, professor investigador en comunicació de la Universitat del Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), coordinador del grup de recerca PROCESSOSCOM.
Francisco Martín, membre de la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

13:30 h. La gestió del pluralisme religiós
L'islam i la gestió del pluralisme religiós

S'analitzarà la situació de l'islam a Espanya i les qüestions relatives a l'organització del culte, la representació i l'autoritat islàmics.
Gema Martín, professora de sociologia del món àrab i islàmic de la UAM.

Tarda:

16:30 h. Programes de ciutadania i immigració locals i de comunitats autònomes
Teresa Bravo, directora general de Coordinació de Polítiques Migratòries, Junta d'Andalusia.
Ramon Burgués, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Educació i Convivència de l'Ajuntament de Sabadell.
Teresa Llorens, Diputació de Barcelona.
Omer Oke, director d'Immigració, Govern del País Basc.
Adela Ros, Secretaria per a la Immigració, Generalitat de Catalunya
18:00 h. Ciutadania, immigració i Estatut
Joaquim Brugué
, Director General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
Ricard Zapata, professor titular de ciència política de la UPF.

19:00 h. Clausura del seminari.
Joaquim Brugué, Director General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
Montserrat Capdevila Tinenta d'Alcalde de Serveis Centrals i Promoció Econòmica
Dates: 4 i 5 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart
(Rambla, 69)
Preu de la matrícula: 150 € / estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € / estudiants 85 €)
Per a més informació:

info@sabadelluniversitat.org
902 078 700

Seminari patrocinat per

Diputació de Barcelona

Patrocinadors oficials

   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T