Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
S4

Imatge animada i videocultura

Aproximacions de la imatge de síntesi al món audiovisual contemporani: videocultura, videojoc, publicitat i màrqueting Interactiu.

Del 4 al 7 de juliol de 2005
Els avenços tecnològics del segle XX van obrir possibilitats insospitades als àmbits de la creació amb una explosió considerable dels llenguatges comunicatius. Les innovacions tecnològiques constants i la seva ràpida implantació social han creat una gran ansietat per estar al dia i l'esforç d'una actualització contínua.

En els darrers vint anys, els ordinadors i les xarxes digitals han canviat les nostres formes de relació i han donat un gran pas vers la democratització del coneixement i l'explosió de noves formes d'expressar el món, entre les quals, hi té un lloc destacat la creació d'imatges animades.

Les possibilitats i les expectatives que ha generat l'animació en diferents camps com la ciència, la pedagogia, l'economia, el mercat, el disseny, l'art, el cinema, etc., són moltes i han obert nous comportaments i interessos en l'àmbit públic i privat de la societat.

Coordinadors: Maia Creus i Ricard Montolio, de la Unitat d'Anàlisi i Teoria del Disseny de l'Escola Superior de Disseny.

Adreçat a: personal de l'àmbit empresarial, estudiants de disseny i comunicació, creatius de l'àmbit de l'animació.
Programa
DILLUNS 4 DE JULIOL
11:00 h. Introducció de tendències
Recorregut històric dins el llenguatge de la videocultura i la seva actualització en els nous paradigmes de la imatge de síntesi.

- Pintar per nombres: convenció i realisme en el sintetisme.
Javier Candeira
, periodista especialitzat en cultura digital.

- Envers una estètica de la cinematografia digital
Presentació professional: José Luis de Vicente, periodista i sotsdirector d'artFutura.

DIMARTS 5 DE JULIOL

11:00 h. Videojoc i creació
Presentació de l'evolució històrica, tècnica i semàntica del Videojoc i els seus potencials creatius i expressius.

- Evolució de l'estètica en els videojocs
Daniel Sánchez-Crespo
, project manager de Novarama Technology.

DIMECRES 6 DE JULIOL

11:00 h. Imatge de síntesi i publicitat
La incursió de la imatge animada dins la publicitat a obert un camp comunicatiu nou de gran influència mediàtica i fortes repercussions econòmiques.

- Evolució de les tècniques d'animació
David Cid
, director de Full Animation.
Presentació professional: Joakim Borgström, Double You.


DIJOUS 7 DE JULIOL

11:00 h. El màrqueting interactiu en la cultura audiovisual
En la videocultura es produeix un punt d'inflexió quan la narrativitat o linealitat de la imatge queda trencada per la imatge interactiva de síntesi.

- La imatge a la xarxa: arquitectura, usabilitat, interactivitat
Paul Fleming
, fundador i president de Barcelona Virtual.

Dates: Del 4 al 7 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart
(Rambla, 69)
Preu de la matrícula: 125 € / estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 150 € / estudiants 85 €)
Per a més informació:

info@sabadelluniversitat.org
902 078 700

Patrocinadors oficials

   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T