Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
El ponents
Inscripcions
Els Patrocinadors
Informació
Novetats
Edicions anteriors
La Ciutat
Notícies
Plànol
Agenda
/
-
S6

Mobilitat i lloc de treball. Com arribem als polígons industrials?

6 i 7 de juliol de 2005
En un context de planificació urbanística que fomenta la zonificació, els llocs de treball tendeixen a concentrar-se en àrees allunyades del lloc on vivim. A més, aquesta zonificació es fa gairebé exclusivament en funció de l'existència de xarxa viària i amb una inversió insuficient en transport col·lectiu, ja que la mobilitat es confia a la disponibilitat de vehicle privat.

Tot plegat genera un greu impacte ambiental, a més de problemàtiques econòmiques i socials importants (menys competitivitat i malbaratament de recursos, baixa accessibilitat als llocs de treball, pèrdua de temps i un índex d'accidentalitat massa elevat).

La solució és fer més carreteres o apropar els llocs de treball a les zones de residència i a les xarxes de transport col·lectiu de gran capacitat? Continuar fomentant l'accés amb vehicle privat o trobar fórmules per facilitar un accés més sostenible?

Aquest seminari proposa reflexionar sobre aquesta problemàtica analitzant experiències de planificació del territori i gestió de la mobilitat generada (d'Espanya i d'Europa) amb participació de l'àmbit de l'administració, empresarial i sindical.

Coordinadors: Carme Miralles, directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i Rafael Requena, coordinador de la Taula de la Mobilitat de Sabadell.

Adreçat a: tècnics i polítics d'administracions municipals i regionals, estudiants de geografia, sociologia, ciències polítiques, arquitectura, ciències econòmiques, etc.
Programa
DIMECRES 6 DE JULIOL
Matí:

9:30 h. Presentació del seminari
Paco Bustos Tinent d'Alcalde del Territori i Medi Ambient.

Treball, mobilitat i inserció laboral
En la conferència s'analitzarà com l'organització del territori funcional i la necessitat d'ús del vehicle privat per accedir als llocs de treball poden generar processos d'exclusió social. Malgrat les opinions preconcebudes, no totes les persones disposen d'un vehicle privat per emprar quotidianament. Aquests individus es troben en una situació de desigualtat d'oportunitats i, en conseqüència, amb majors dificultats per a una inserció laboral plena.
Àngel Cebollada, Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), Universitat Autònoma de Barcelona.

Planificació de l'activitat i el transport

11:00 h. Escenaris per afrontar els problemes d'accessibilitat a Holanda
Superant antigues concepcions, als Països Baixos s'ha intentat lligar la planificació del territori i la del transport amb l'objectiu de planificar espais accessibles amb mitjans alternatius al cotxe. Aquesta ponència presentarà algunes conclusions que passen per les oportunitats legals, el paper de les administracions o els errors que cal evitar, i també incidirà en la gestió de la mobilitat com una eina factible per garantir una mobilitat sostenible i segura.
Rob Soeters, consultor de Verkeer.advies.

11:45 h. Pausa cafè

12:05 h. Planificació de l'activitat i la mobilitat al projecte de St. Pau de Riu Sec, Sabadell.
El projecte d'urbanització de Sant Pau de Riu Sec a Sabadell preveu la creació d'una gran zona d'activitat que generarà una gran atracció de desplaçaments per motius de treball. Amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat al polígon al màxim de població possible i de fer-ho d'una manera sostenible i segura el projecte, a més de les connexions amb l'autopista i a la xarxa viària bàsica de Sabadell, preveu la creació d'una sèrie d'itineraris de vianants i bicicletes i la connexió de les línies d'autobús de la ciutat i l'estació de RENFE amb el polígon.
Juan Carlos Sánchez, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell

12:50 h. El Pla Regional de Desenvolupament de la Regió de Brussel·les
Amb el Pla Regional de Desenvolupament, la Regió de Brussel·les es planteja un desenvolupament de qualitat en els propers anys. Els objectius principals són la dinamització econòmica, la regeneració urbana i la integració social de tots els col·lectius. En aquest sentit, es planteja la potenciació d'un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient i integrador socialment.
Thierry Duquenne, Ministeri de la Regió de Brussel·les.

Tarda:

Gestió de la demanda existent i organització del treball (1r pannell)

16.00 h: Proposta de millora d'accessibilitat als polígons industrials de la RMB.
S'explicarà la iniciativa impulsada per la Comissió de Mobilitat del Pacte Industrial, conjuntament amb la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat amb l'objectiu de promoure l'accés sostenible i segur dels treballadors als polígons industrials i centres de treball de la Regió Metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa que, amb l'ajut de les universitats, incorpora els criteris tècnics (UPC), econòmics (UPF) i socials (UAB) en el disseny dels Plans de Mobilitat als polígons Industrials i a la seva aplicació concreta a dos modalitats de polígons industrials de característiques clarament diferenciades, els polígons de Palau-Solità i Plegamans i Polinyà, i els polígons de Gran- Via Sud i Pedrosa a l'Hospitalet de Llobregat.
Marc Balaguer, Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

16.30 h: Pausa

16.45 h: Accessibilitat als polígons industrials, organització del treball i conciliació de la vida personal i laboral: una perspectiva de gènere.
En termes de mobilitat, els àmbits del treball i de la vida personal no poden ser tractats com dos móns separats, sinó que són elements en relació directa. Aquelles iniciatives que millorin l'accessibilitat als polígons industrials i els centres de treball poden no ser suficients per convertir-se en una alternativa real al vehicle privat si no tenen en compte altres necessitats del model social actual.
Aquesta ponència, a partir d'una experiència concreta en l'estudi de l'accessibilitat als centres de treball des d'una perspectiva de gènere, proposa reflexionar sobre la influència que té la mobilitat en la conciliació de la vida personal i laboral, quines alternatives i accions es poden plantejar i com cal preveure de manera integral la mobilitat de les persones per tal que s'ajusti a les necessitats existents.

Eduard Sanz, responsable de Mobilitat, Infraestructures, Habitatge i Territori. Secretaria de Política Institucional - UGT de Catalunya.

17.15 h: Els autobusos de Can Sant Joan
Els autobusos de Can Sant Joan, explotats per FGC, són un exemple de gestió sostenible de la mobilitat a la feina. Aquestes llançadores connecten un mitjà col·lectiu de gran capacitat amb un polígon amb gran demanda de desplaçaments, de manera que permeten una mobilitat més sostenible i segura enfront dels qui van en cotxe i amplien les oportunitats d'accés a la feina d'aquells que no en tenen.
Oriol Juncadella, director d'Operacions, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
DIJOUS 7 DE JULIOL

Gestió de la demanda existent i Organització del treball (2n pannell)

Matí:
10:00 h. Els desplaçaments domicili-treball gratuïts amb tren: una experiència innovadora a Bèlgica
Aquesta ponència explicarà una iniciativa recent de gestió de la mobilitat generada per anar a treballar. L'objectiu de la iniciativa, que consisteix a pagar el transport als treballadors entre el ministeri i les empreses, persegueix la reducció dels impactes negatius de la mobilitat amb vehicle privat.
Guy Hendrix, Assessor de política ferroviària del Ministeri de Public Enterprise

10:45 h. Planificació de l'accés sostenible a empreses del Polígon de la Zona Franca
La Zona Franca és un dels polígons industrials més grans d'Europa, amb més de 40.000 llocs de treball, però presenta una oferta insuficient de transport que fa que el cotxe sigui gairebé imprescindible per accedir-hi. Aquesta dependència del vehicle privat, a més de manca d'oportunitats per a aquells que no tenen accés al cotxe, genera emissions i consums excessius, pèrdua de temps productiu, accidents, etc.
La realització de l'estudi "Planificació de l'accés sostenible a empreses del Polígon de la Zona Franca" pretén formular propostes per canviar la manera d'anar a treballar.

Manel Ferri, responsable del Departament de Mobilitat de Comissions Obreres de Catalunya.

11:30 h. Pausa cafè

12:00 h. Millora de l'accessibilitat en transport públic a polígons industrials de Getafe
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid està treballant en la millora de l'accessibilitat dels polígons de la zona de Getafe, on es concentren unes 700 empreses i 25.000 treballadors. La necessitat d'oferir una bona connexió en transport col·lectiu a aquells que no disposen de vehicle privat i d'aconseguir un model de mobilitat més respectuós amb el medi ambient, ha portat al Consorci a implementar diverses mesures de gestió de la mobilitat generada i a proposar fórmules de finançament del transport lligat al desenvolupament urbanístic, així com eines de caràcter legislatiu.
Carlos Cristóbal, Cap de l'Àrea d'Estudis i Planificació del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

12:45 h. Per què cal la figura del gestor de la mobilitat?
Els grans centres d'activitat, com ara polígons industrials, centres comercials, centres d'oci, campus universitaris o grans esdeveniments, generen una intensa demanda de mobilitat concentrada en unes hores determinades. Si aquests centres, com a resultat de la planificació urbanística o per qüestions de seguretat es localitzen en àmbits interurbans amb una oferta de transport públic limitada, els problemes d'accessibilitat es multipliquen, fet que limita la competitivitat del centre en qüestió i l'oportunitat d'accés de les persones, als bens i serveis del territori. Per treballar per al màxim d'accessibilitat possible, fet que es fonamenta bàsicament en l'oferta de transport col·lectiu, en un context de multiplicitat d'administracions, d'operadors i d'usuaris, la figura del gestor de la mobilitat s'està tornant imprescindible.
Rafael Requena, coordinador de la Taula de la Mobilitat de Sabadell.

Tarda:
15.30 h. La Llei de la mobilitat i l'accessibilitat sostenible als polígons industrials
Una de les causes de la problemàtica de la mobilitat al treball és la manca de planificació integrada de l'activitat i els desplaçaments que genera, com també l'absència d'alternatives al vehicle privat per accedir a molts centres de treball. La Llei 9/2003, de la mobilitat, proposa un marc legislatiu per fer front a la necessitat d'accedir al lloc de treball segons criteris de sostenibilitat, seguretat i solidaritat.
Miguel Ángel Dombriz, director del Programa per a la Mobilitat i Grans Infraestructures, Direcció General de Ports i Transports, Generalitat de Catalunya.

16:00 h. Taula rodona. Mobilitat i lloc de treball. Què diuen els diferents àmbits implicats?
Moderadora: Carme Miralles, directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Participen:
- Pla d'actuacions del Programa per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
Lluís Herran, responsable d'actuacions en polígons industrials, Programa per a la Mobilitat, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya.

Lluís Bardet, membre de la Comissió d'Urbanisme i Transport de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell
Eva Granados, Secretària de Política Institucional de la UGT de Catalunya.

-Planificació de l'accés sostenible a empreses del Polígon de la Zona Franca.
Manel Ferri, Responsable de Mobilitat de CCOO de Catalunya
Núria Rius, Directora Regional de Selecció d'ADECCO

17:30 h. Conferència de clausura
Carme Miralles, directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Dates: 6 i 7 de juliol
Lloc: Casal Pere Quart
(Rambla, 69)
Preu de la matrícula: 150 € / estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € / estudiants 85 €)
Per a més informació:

info@sabadelluniversitat.org
902 078 700

Seminari patrocinat per

TUS
Serveis Generals per Municipis
SARBUS
SAGALES

Patrocinadors oficials

   S A B A D E L L      U N I V E R S I T A T