s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdrica

.
Càrrecs anteriors:

D'octubre de 1998 a juny de 1999
Professor associat
(Lehrstuhlvertretung)
Universitat Europea de Viadrina

D'octubre de 1997 a setembre de 1998
Professor associat
(Lehrstuhlvertretung)
Institut de Ciències Polítiques (Institut für Politische Wissenschaft)
Universitat de Heidelberg
Alemanya

D'agost de 1995 a setembre de 1997
Lector
Centre d'Estudis Nord-americans i Europeus
(Center for European and North American Studies)
Universitat de Göttingen
Alemanya

De setembre de 1991 a juliol de 1995
Professor visitant del Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (DAAD) d'estudis germànics
Universitat de Cornell
Departament de Govern
Ithaca, NY 14853

De novembre de 1989 a agost de 1991
Lector
Centre d'Estudis Nord-americans i Europeus
(Center for European and North American Studies)
Universitat de Göttingen
Alemanya

Juny i juliol de 1989
Professor visitant
Universitat de Georgetown
Departament de Govern
Washington, DC
Pràctiques:
De setembre de 1988 a gener de 1989
U.S. Sen. Orrin G. Hatch
Russell Senate Office Building
Washington, DC

Títols universitaris:
Novembre de 1997
Habilitació ("venia legendi")
per a Ciències Polítiques
Facultat de Ciències Socials
Universitat de Göttingen
Alemanya

Maig de 1989
Doctorat en Ciències Polítiques
Universitat de Heidelberg
Alemanya

Desembre de 1984
Màster en Govern
Universitat de Georgetown
Washington, DC


Formació universitària:
De la primavera de 1985 a la primavera de 1989
Treball de recerca a la
Universitat de Heidelberg
Universitat Lliure de Berlín
Universitat de Michigan, Ann Arbor, MI
Washington, DC

De la tardor de 1983 a la tardor de 1984
Títol de grau superior a la
Universitat de Georgetown
Departament de Govern

D'hivern de 1982/83 a estiu de 1983
Universitats de Bonn i Colònia
Ciències Polítiques, Història

Estiu de 1982
Universitat de Friburg/Breisgau
Ciències Polítiques, Història, Economia

D'hivern de 1980/81 a hivern de 1981/82
Universitat de Heidelberg
Ciències Polítiques, Història, Economia


Beques:
De setembre a desembre de 1988 (Internship USA)
Centre d'Estudis Nord-americans
(Center for North American Studies)
Universitat J.W. Goethe
Frankfurt/Main

De març de 1986 a agost de 1988
(Dissertation Stipend)
Fundació d'estudis del poble alemany
(Studienstiftung des deutschen Volkes)

De desembre de 1985 a febrer de 1986 (Dissertation Stipend)
Institut John F. Kennedy
(Institute John F. Kennedy)
Universitat Lliure de Berlín
Llista de publicacions

Llibres, monogràfics, etc.:

- Vergleichen in der Politikwissenschaft, editat amb Sabine Kropp. (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003; en preparació)

- Demokratie und Desintegration: Der politikwissenschaftliche Forschungsstand zu Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt (Frankfurt/Oder: logos, 2003, publicat)

- Politik und Religion, PVS-Sonderheft 33/2002, editat amb Ulrich Willems. (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003).

- Religion und Politik - zwischen Universalismus und Partikularismus, editat amb Heinz-Dieter Meyer i Ilona Ostner. Vol. 2 del Jahrbuch für Europa- und Nordamerika-Studien (Opladen: Leske + Budrich, 2000).

- Die neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland. (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998)
D'agost de 1983 a desembre de 1984
Comissió Fulbright
Fulbright Commission

De març a juliol de 1983 i d'agost a desembre de 1984
Fundació d'estudis del poble alemany
(Studienstiftung des deutschen Volkes)


- The American Impasse. Domestic and Foreign Policy after the Cold War (L'impasse americà. Política interior i exterior després de la Guerra Freda), editat amb Herbert Dittgen (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1996)

- Das amerikanische Dilemma. Die Vereinigten Staaten nach dem Ende des Ost-West Konflikts, editat amb Herbert Dittgen (Paderborn: Schöningh 1996)

- What's Left? The Left and Nationalism in Post-Socialist Europe (¿Què és l'esquerra? L'esquerra i el nacionalisme en l'Europa postsocialista)
, editor. Western Societies Papers # 33 (Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1995)

- The New Right in Comparative Perspective. The USA and Germany (La nova dreta en perspectiva comparativa. Els Estats Units i Alemanya), Western Societies Papers # 32 (Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1993)

- Neokonservatismus und Neue Rechte in den USA. Neuere konservative Gruppierungen und Strömungen im Kontext sozialen und kulturellen Wandels (Baden-Baden: Nomos Verlagsanstalt, 1990)

Michael W. Minkenberg


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Catedràtic de Ciències Polítiques. Universitat Europea de Viadrina (Alemanya)


Nascut el 27 de març de 1959, Bebra (Alemanya)

Des de novembre de 2000
Cap de projectes europeus de
l'aliança EC/US-Consortium
TIRES (Transnacionalisme, Migració internacional, Raça, Etnocentrisme i l'Estat)

Des d'octubre de 2000
Ponent de la secció "Vergleichende Politikwissenschaft" de l'Associació Alemanya de Ciències Polítiques (Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft, DVPW)

De desembre de 1999 a desembre de 2002
Vicepresident de Rercerca i Afers Internacionals

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T