s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S10

La Llei de la mobilitat: desenvolupament i món local

.
Manel Nadal
Membre de diversos moviments ciutadans (Ateneu d'Acció Cultural, Associació d'Amics de les Gavarres, Casino Menestral, Associació d'Agermanament Salt-Quilalí, etc.) i afiliat a la federació espanyola de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT.
Va iniciar-se en política a Convergència Socialista de Catalunya. Va ser diputat al Parlament des del 1984 fins al 2003 i és membre de l'Executiva Nacional del PSC.

Tant al partit com al Parlament, té tasques de responsabilitat en les noves polítiques relacionades amb les infraestructures i en l'estudi de la problemàtica de l'Aigua. També fou membre de la Comissió d'Estudi Sobre la Problemàtica dels Peatges a les Autopistes Catalanes i ha treballat a fons en temes energètics i mediambientals, com les energies alternatives, la gestió de residus o la viabilitat de posar en marxa una fiscalitat ambiental.
Fou conseller d'Infraestructures del Govern Alternatiu de Pasqual Maragall.

Des del desembre del 2003 és secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Manel Nadal i Farreras


Nascut el maig de 1953 a Girona (Gironès).

Resideix a Serinyà (Pla de l'Estany). Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Professor agregat de ciències naturals de l'Institut de Batxillerat Pere Alsius, de Banyoles.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T