Ajuntament de Sabadell Universitat Autònoma Universitat Oberta de Catalunya Escola Superior de Diseny Fundació Parc Taulí Centre d'Innovació i Formació Tecnològica   Inici Portal Contacta  
sabadell universitat
Congrés Sabadell Ciutat
Ciutat de convivència
Ciutat de coneixement
Ciutat per viure-hi
Ciutat capital
Què és el Congrés Sbd Ciutat?
Conferències
Conclusions Congrés
Notícies
Participació
Informació
Ricard Fernández Ontiveros
Ricard Fernández Ontiveros
Data de naixement: 16 de setembre de 1961
Economista
Secretari d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des de febrer del 2004.

President d'ADIGSA.

Vicepresident de l'Institut Català del Sòl (INCASOL).

Membre del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Ha estat:
  • Gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona (2003).
  • Director general de PROMOCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS GRECO, SA (2001-2003).
  • Gerent de REGESA, promotor públic del Consell Comarcal del Barcelonès (1996-2001) i de REGESA Aparcaments (2000-2001).
  • Director econòmic de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (1993-1996).
  • Coordinador del Pla Estratègic Santa Coloma 2000 (1989-1993).
  • Consultor d'INITS (1987-1988) i TUBSA (1991-1996).
  • Professor d'Economia de la Fundació EMI-URL (1992-1999).
  • És membre d'ICV i ha estat director de les publicacions TREBALL, EUROPA-ESPAÑA i NOUS HORITZONS.
  • Ha estat membre de l'executiu de l'Associació Espanyola de Promotors de Vivenda i Sòl (AVS).
S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T
   C O N G R É S    S A B A D E L L    C I U T A T    2 0 0 5